Foto Erik van Hoorn

Home  Welkom  bij het MCC-orkest 
Informatie  MCC staat voor Musicerende Culturele Contactgroep, opgericht 9 Maart 1977, Ons doel         
Hoe het begon  is musiceren.  
Het orkest  Wij treden in hoofdzaak op in zorg- en verpleeghuizen maar ook op evenementen. 
Repertoire  Het MCC-orkest is op zoek naar een eerste trompettist en tenor saxsofonisten.
Agenda  Heeft u in een harmonie, carnavalsclub of  andere muziekvereniging gespeeld 
Fotoboek  dan bent u van harte welkom. 
Links  Wij repeteren op woensdagmorgen en naar behoefte op vrijdagmorgen.
Jaar 2015  Repetitie lokaal  Nico Schuurmanshuis Ketsheuvel 50  5231 PT  Den Bosch 
  Programma voorjaar 2017             
  Rekeningnummer NL44RABO0181901617      Inschrijfnummer K.V.K 1714423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Foto Han Overeem