Fotoboek Nieuwjaarsbijeenkomst 2009

    

Op vrijdag 9 januari hield het MCC-orkest een Nieuwjaarsbijeenkomst. Alle leden waren hiervoor, eventueel met hun partner, uitgenodigd. Ook enkele oud-leden hadden een uitnodiging ontvangen. Door voorzitter Martien Teurlings werd iedereen welkom geheten, onder het genot van een kopje koffie of thee. De repetitieruimte was gezellig ingericht en de stemming zat er al gauw in.

      

Wat zou een orkest zijn zonder aan het thuisfront te laten horen wat er nou tijdens de repetities wordt gedaan? Dus was een gedeelte van de zaal ingericht als podium en werd er een optreden gegeven. Dat

klonk natuurlijk als een klok, onder de bezielende leiding van onze dirigent Jan van Gemert.
      

Hierna kwam een instrumentmaker uit 's-Hertogenbosch ons iets vertellen over het onderhoud van blaasinstrumenten. Men zou verwachten dat de oude rotten van het MCC-orkest heel goed zouden weten hoe ze hun instrument moeten onderhouden, toch bleek dat de instructie goed werd ontvangen. Op een plezierige manier werd tekst en uitleg gegeven.
En daarna was het wachten op het warm en koud buffet. Met recht: het wachten op! Door omstandigheden kwam het buffet wel wat laat, maar het smaakte er niet minder om. En dat was wel te zien, want aan het eind waren er alleen maar lege schalen over. Gezellig was het ook. Al met al een heel gezellige middag.