Hoe het begon
 Over de historie van het MCC............
 We zijn op bezoek bij Piet Houdijk, waar tevens zijn broer Cor aanwezig is. Zij zijn de mensen van het eerste uur van het MCC of zoals het eerst heette: Het Minder-validenorkest. Met veel plezier vertellen zij over het ontstaan van en hun tijd in dit orkest. Piet Houdijk is jarenlang penningmeester en voorzitter geweest. Verder wordt Ilke de Jong genoemd, die kort voorzitter is geweest. We gaan terug naar 977. Jo Peters en zijn broer Piet wilden iets oprichten voor minder-validen, waardoor zij een nuttige tijdsbesteding zouden hebben. Hun keuze viel al gauw op het oprichten van een orkest. Jo en Piet waren immers zelf ervaren muzikanten. Uiteindelijk was Piet de oprichter van het orkest. Met een aantal bijeen gezochte muzikanten kon er algauw begonnen worden. De bezetting zag er als volgt uit: een trompettist, 2 klarinettisten, een gitarist, een accordeonist, een drummer en een organist. Met hun eigen instrumenten werd er wekelijks bij iemand thuis geoefend. Jo Peters had de muzikale leiding, ondanks het feit dat hij blind was geworden.
Al snel ging men optreden in verzorgings- en verpleeghuizen. De contributie bedroeg destijds FL. 1,00 per maand. De opzet van dit orkest bleek al snel een succes, er kwamen nieuwe muzikanten bij. Het orkest bestond overigens nog steeds uit alleen maar mannen.
Na jaren nam Jan Pennekamp, zelf lid van het orkest, het stokje over en men wijzigde de naam van het orkest in het M.C.C-seniorenorkest. M.C.C. staat voor: Musicerende Culturele Contactgroep. Het orkest was niet meer alleen voor minder-validen, maar ook voor voor mensen die bijv. vanwege hun leeftijd niet meer werkten. Dank zij financiŽle steun van het Anjerfonds, en de Stichting "Mooi zo, goed zo" konden instrumenten, uniformen en een geluidsinstallatie gekocht worden. Als tegenprestatie voor deze financiŽle steun heeft het orkest opgetreden bij een wedstrijd van FC Den Bosch.
De leden waren zelf ook actief in het werven van geld en verkochten kaarten voor een kinderkaartenactie.Het orkest ging naarstig op zoek naar een goede repetitieruimte. De Stichting Divers bood hen kosteloos een ruimte aan in Patio. De koffie werd door de leden zelf gezet, werd verkocht tegen kostprijs en de boel was geregeld. Helaas werd de Patio gesloten en moest gezocht worden naar een andere repetitieruimte. Deze werd al gauw gevonden in de Oosthoek. Doordat de gezondheid van Jan Pennekamp achteruit ging, heeft Jan van Gemert in 1999 het stokje overgenomen. Ook Jan van Gemert was destijd een muzikant van het MCC-orkest. Tot op heden staat het MCC-orkest nog onder leiding van Jan van Gemert.Enkele hoogtepunten uit het bestaan van het MCC zijn o.a.:
Elk jaar een Nieuwjaarsreceptie die muzikaal omlijst werd door de organist en waar gedanst werd.

12 Ĺ-jarig bestaan en 25 jarig bestaan

Het orkest telde toen ong. 15 leden. Hier werden Jan Pennekamp, Cor Houdijk en Sjef Broecks gehuldigd. Zie het verslag elders op deze site. Medewerking werd verleend aan de St. Jansdag. Naast hoogtepunten kende het orkest natuurlijk ook dieptepunten, waarbij gedoeld wordt op het overlijden van leden. Soms speelde het orkest op verzoek van nabestaanden enkele koralen tijdens de begrafenisplechtigheid.
Piet en Cor Houdijk zijn al een tijdje geen actieve leden meer van het MCC-orkest, maar zij dragen het orkest nog steeds een warm hart toe. Met plezier zien zij dat het MCC-seniorenorkest uitgegroeid is tot een volwaardig orkest, waar nu ook enkele dames hun entree hebben gemaakt. Op dit moment heeft het orkest 30 actieve leden.
 

Met dank aan Piet en Cor Houdijk. 19 januari 2010.