Het jaar 2015

Het jaar 2015 is bestuurlijk een roerig jaar geweest.

Allereerst moest onze voorzitter Martien Teulings wegens ziekte zijn activiteiten stilleggen. Op deze plaats willen wij Martien van harte bedanken voor de vele jaren dat hij ons als voorzitter gediend heeft. Wij hebben hem als dank  benoemd tot erelid. 

               

Korte tijd later werd Jo van Hoorn benoemd tot vice voorzitter, en later tot voorzitter. Tot onze grote droefenis is hij kort tijd daarna overleden. We zijn Jo van Hoorn nog steeds dankbaar voor de korte tijd dat hij het voorzitterschap heeft kunnen uitvoeren en voor de grote inzet bij de andere activiteiten (secretariaat, PR en organistie van evenementen). We hebben hem met een erehaag begeleid naar zijn laatste rustplaats. 

Tenslotte werd Rik Blok met algemene stemmen tot voorzitter/secretaris gekozen en Rikie doet de PR.